Informácie pre novinárov

Akreditačné pravidlá:

Pre domáce stretnutia FC Spartak Trnava platí celosezónna, alebo jednorázová klubová akreditácia, o ktorú môžete žiadať po vyplnení akreditačného formuláru "ŽIADOSTI O AKREDITÁCIE" na našom webe. Najneskôr však 48 hodín pred začiatkom stretnutia. Následne klub zašle spätnú informáciu o stave akreditácie.
FC Spartak Trnava si vyhradzuje právo neudeliť takúto akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

Pre akreditovaných novinárov:

1. Akreditačné karty sú číslované a PRENOSNÉ v rámci redakcie, nie sú na meno.
2. Akreditačné karty si je možné prevziať v deň zápasu, najskôr 90 minút a najneskôr 15 minút pred začiatkom zápasu (v tomto čase je sprístupnený aj PRESS ROOM) na recepcii štadióna pri vchode (gate) H (od parkoviska -1. podlažie).
3. Parkovanie je možné v podzemnom parkovisku City Arena od Kollárovej ulice (-1. podlažie).
4. Vstup na štadión je možný iba cez vchod (gate) H (pešia zóna, Ulica Dolné Bašty 1/A).
5. Bez akreditačnej karty nie je možný pohyb ani vstup do štadióna!
6. Miesta pre píšucich novinárov v PRESS ROOM a na TRIBÚNE sú číslované (totožné s akreditačnou kartou), NIE JE možné voľné sedenie.
7. PRESS ROOM a miestnosť na tlačové konferencie PRESS CONFERENCE sú na 3. podlaží. Obe miestnosti disponujú wifi pripojením.
8. MIX ZÓNA sa nachádza na podlaží -1 (medzi hráčskymi kabínami).
9. Po skončení zápasu sa odchádza opäť cez vchod H, kde treba odovzdať späť akreditačnú kartu, prípadne vesty, ak ste si ich zapožičali.


Pre akreditovaných fotografov, TV a video:

1. Fotografi, TV kameramani a video budú mať navyše vesty s príslušným označením, ktoré sa budú vydávať zálohovo voči novinárskemu preukazu.
2. Počas zápasov je možné fotografovať a robiť videozáznam len za bránami a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek.

aktuálne na spartak.sk